Motorsoffan ##42, Stock/SuperStock - GT 20101124

24 Nov 2010 13:000

Ämnet ikväll är Stock/SuperStock med inriktning på klassen GT och Pontiac.
Gästerna i soffan är Örjan Hellström, Ola Berglund och Lennart Pettersson.

Read more